KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 07.05.2015 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 19.05.2015 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 19.05.2015 ROK, GODZ. 17:00 (KOMISJA WYJAZDOWA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4)

 KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 20.05.2015 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTRURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 20.05.2015 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 21.05.2015 ROK, GODZ. 15:30 

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 21.05.2015 ROK, GODZ. 17:00 

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 25.05.2015 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 28.05.2015 ROK, GODZ. 17:00