KOMISJA RM NR 9 STATUTOWA – 17.02.2015 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA – 17.02.2015 ROK, GODZ. 16:00

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RM NR 1 DS. SAMORZĄDU ORAZ KOMISJI RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ – 18.02.2015 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA – 19.02.2015 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH – 19.02.2015 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI – 19.02.2015 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH – 20.02.2015 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU – 23.02.2015 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 8 STATUTOWA - 26.02.2015 ROK GODZ. 17:00