Uchwała nr LIV/524/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mikołów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr LVII/559/2022 z dnia 21.06.2022 r.