Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - grudzień 2021 (XII.2021/65)