Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1106/323/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa