Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1094/311/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej