I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej, składającej się z działek nr 63/3 oraz 217/5