Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 989/206/21 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat spowodowanych zdarzeniem klęskowym z dnia 16 lipca 2021 roku