Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 23.06.2021