Uchwała nr XLIII/403/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LVII/560/2022 z dnia 21.06.2022 r.