Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 953/170/21 w sprawie stawki czynszu najmu powierzchni pod urządzenia do obsługi internetu