Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 942/159/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do Zielonego Budżetu Mikołowa