Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 886/103/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę