Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 884/101/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę