Protokół  z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 5.03.2021 r.