Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia 5.02.2021 r.