Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 829/46/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości w konkursie ofert organizowanego przez Syndyka Masy Upadłościowej