Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Reta Śmiłowicka