Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 816/33/21 w sprawie ustalenia  na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów