Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 792/9/21 w sprawie sposobu podziału środków na 2021 rok na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów