Radny Jarosław Sworzeń złożył wnioski w sprawie:

  • utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych przy ul. Żwirki i Wigury oraz Nowy Świat,
  • zainstalowania lustra drogowego przy wyjeździe z osiedla Nowy Świat 50-56.