Radny Krzysztof Żur:

  • wystąpił z wnioskiem o zobligowanie zakładu energetycznego Tauron do niezwłocznej wymiany spalonych żarówek oświetlenia ulicznego.
  • zadał pytanie, kiedy będzie powołana spółka gminna zajmująca się wywozem śmieci?