Wniosek Radnej Danuty Ratka w sprawie rozbudowy ul. Reta i Jasnej