Ogłoszenia o podjęciu przez RM Mikołowa uchwały dla MPZP Konstytucji 3 Maja