Radny Adam Zawiszowski nawiązując do wydanego przez Burmistrza Mikołowa Zarządzenia nr 512/103/20 z dnia 3 kwietnia br. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w ramach pomocy przedsiębiorcom którzy odnieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa, zasugerował, że następstwem tego Zarządzenia powinna być w tej sprawie podjęta na najbliższej sesji uchwała Rady Miejskiej.