Radny Krzysztof Żur poinformował, że przy ul. Gliwickiej, na wysokości ul. Piaskowej wzdłuż rzeki Promny rozprzestrzenia się roślina „barszcz sosnowskiego” co stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Zwrócił się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o interwencję i pomoc w usunięciu rośliny.