Przewodnicząca Rady Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, iż tematem najbliższej sesji Rady będzie współpraca ze Starostwem Powiatowym.