Klub Radnych "RAZEM DLA MIKOŁOWA"

Remigiusz Kuś - przewodniczący
Martyna Centkowska-Strzelczyk
Katarzyna Głośna
Ewelina Kukla
Jan Przewoźnik
Andrzej Sukiennik