Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.
Planowane zatrudnienie od sierpnia 2020 roku.

Wymagania

I. Niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość;
3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
5. Nieposzlakowana opinia;
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
8. Posiadanie prawa jazdy kategorii B;
9. Dobra znajomość przepisów:
 - ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
 - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 - ustawy o podatku rolnym, (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333)
 - ustawy o podatku leśnym, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.)
 - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 - ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2188).

II. Dodatkowe:

1. Umiejętność obsługi programów:
 - REKORD Posesja, Akcyza
 - EWOPIS;
2. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku:
 - od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego;
2. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów w zakresie ww podatków;
3. Prowadzenie ewidencji podatkowej podatników;
4. Przygotowywanie informacji i uzgadnianie danych do sprawozdań;
5. Przygotowywanie danych do uchwał podatkowych, projektów uchwał;
6. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
7. Prowadzenie postępowań w sprawach indywidualnych dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego tj. weryfikacja złożonych wniosków, sporządzanie wezwań, wydawanie decyzji;
8. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń dotyczących zwrotu podatku akcyzowego;
9. Uczestniczenie wprzeprowadzanych kontrolach i oględzinach nieruchomości.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów;
2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy;
3. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
4. Praca przy monitorze ekranowym;
5. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach;
6. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny;
7. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W maju 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 ;
4. CV;
5. List motywacyjny;
6. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 ;
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 ;
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000 z późn. zmianami) - Załącznik Nr 4 ;
9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
10. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko podinspektora w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 24.06.2020 r. do dnia 07.07.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 32 48 410.

Załączniki

Zał. nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (185.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - Oświadczenia do celów rekrutacyjnych (177.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - Oświadczenie o stanie zdrowia (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (219kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dla kandydatów do pracy (210.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I etap naboru - podinspektor SKW (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki naboru - podinspektor SKW (271.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2020-06-24 11:12:23
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2020-06-24 11:26:19
Ostatnia zmiana:2020-07-15 14:40:50
Ilość wyświetleń:2265

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij