1. Pismo Burmistrza Mikołowa z dnia 1.04.2020 r. do Przewodniczącego PKW w sprawie wyborów Prezydenta RP

2. Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r.

3. Opinia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie przeprowadzania wyborów

4. Odpowiedź Przewodniczącego PKW z dnia 17.04.2020 r.

5. Wniosek Poczty Polskiej S.A. z dnia 23.04.2020 o przekazanie danych ze spisu wyborców

6. KOMUNIKAT Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ws. udostępnienia danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. z dnia 24 kwietnia 2020 r.

7. Ziemski&Partners OPINIA PRAWNA z dnia 23.04.2020 r. na zlecenie Związku Miast Polskich dotycząca udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. danych zawartych w spisach wyborców prowadzonych przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

8. Krakowski Instytut Prawa Karnego Opinia z dnia 23.04.2020 r. w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych

9. PWKP Opinia z dnia 24.04.2020 r. w sprawie udostępnienia danych ze spisu wyborców "Poczcie Polskiej"

10. PWKP Opinia uzupełniająca z dnia 24.04.2020 r. w sprawie udostępnienia danych ze spisu wyborców "Poczcie Polskiej "

11. Stanowisko Burmistrza Mikołowa z dnia 27.04.2020 r. wobec oświadczenia Klubu Radnych PiS RM

12. Pismo Burmistrza Mikołowa z dnia 27.04.2020 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych zawartych w spisie wyborców

13. Pismo Wojewody Śląskiego z dnia 27.04.2020 r. w sprawie przekazania Poczcie Polskiej informacji ze spisu wyborców

14. DZP OPINIA PRAWNA z dnia 26.04.2020 r. dla Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie charakteru prawnego wniosku Poczty Polskiej S.A. o udostępnienie danych ze spisu wyborców

15. Pismo Przewodniczącego PKW z dnia 28.04.2020 r.