Pismo Prezesa UOKIK z dnia 1.04.2020 r. dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19