Uchwała nr XX/215/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego