Uchwała Nr 4200/III/3/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Miasta Mikołów