KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 12.11.2019 r., GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 12.11.2019 r., GODZ. 16:30 - temat wiodący - system ciepłowniczy w Mikołowie

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 13.11.2019 r., GODZ. 16:00 - temat wiodący - bezpieczeństwo

KOMISJA RM NR 9 SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - 14.11.2019 r., GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 14.11.2019 r., GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 18.11.2019 r., GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 18.11.2019 r., GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 18.11.2019 r., GODZ. 17:00

ZMIANA GODZINY I MIEJSCA: WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH ORAZ KOMISJI RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 28.11.2019 r., GODZ. 16:30 W SOŁTYSÓWCE W BOROWEJ WSI PRZY UL. RÓWNOLEGŁEJ 2 - TEMAT WIODĄCY: WYKONANIE ODWIERTU BADAWCZEGO NA TERENIE SOŁECTW BOROWA WIEŚ I PANIOWY