PN-34/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową części ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej w Mikołowie