PN-33/2019 System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa centrum przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej

Część II: Etap I-III: Przebudowa dworca autobusowego oraz węzła ulic Prusa - Miarki w kierunku Rybnicka, Wyzwolenia w Mikołowie