PN-32/2019 Modernizacja i aktualizacja zasobu danych technicznych  eksploatacyjnych. Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg gminnych (publicznych, wewnętrznych w Mikołowie)