1. Mobilna instalacja do przetwarzania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego, występujących w postaci skały płonnej

2. Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV „Budryk”

3. Granulacja odpadów po produkcji krążków gumowych do sieci rybackich oraz separacja elementu tekstylnego od gumy