WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA ORAZ KOMISJI RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 5.09.2019 r., GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 9.09.2019 r., GODZ. 16:00 - posiedzenie rozpocznie wizytacja Żłobka Miejskiego. Następnie obrady będą kontynuowane w Urzędzie Miasta, pokój nr 11.

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 10.09.2019 r., GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 10.09.2019 r., GODZ. 16:30

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 11.09.2019 r., GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 11.09.2019 r., GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 12.09.2019 r., GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 16.09.2019 r., GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 16.09.2019 r., GODZ. 17:30

KOMISJA RM NR 9 SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - 23.09.2019 r., GODZ. 15:30