PN-31/2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót przy realizacji projektu „Rekreacja na Recie – rozbudowa siłowni, stoły do szachów i tenisa stołowego”