Petycja w sprawie nadania nazwy "Prawa i sprawiedliwości" ulicy łączącej ul. Strzechy i ul. Długą w Mikołowie

W związku z tym, iż petycja nie spełnia wymogów formalnych wynikających z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach, zgodnie z art. 7 ust. 1 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Protokół z posiedzenia Komisji RM nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 sierpnia 2019 r.