PN-25/2019 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie - Mokrem