WR-3/2019 Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w Mikołowie - zaprojektowanie i wykonanie strefy relaksu tj. obiektów odpoczynku wraz z nasadzeniami roślinnymi oraz dostawą i montażem leżaków terenowych