PN-18/2019 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, przy ul. Gliwickiej 102  w Mikołowie – Śmiłowicach