Uchwała nr VII/63/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LVII/570/2022 z dnia 21.06.2022 r