Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Borowa Wieś z dnia 01.03.2019 r.