PN-11/2019 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy blokach Stara Droga 2A – 2D w Mikołowie