PN-10/2019 Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga w Mikołowie etap I

Część 1: Przebudowa fragmentu ul. Południowej na odcinku od skrzyżowania ul. Południowej z ul. Stara Droga do łącznika z ul. Stara Droga wraz z budową nowego połączenia ul. Południowej ze skrzyżowaniem ul. Przyjaciół z ul. Gwarków

Część 2: Wykonanie kanalizacji deszczowej na łączniku ul. Południowej  z   ul. Stara Droga