PN-6/2019 Zaprojektowanie i wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi na ul. Dzieńdziela w  Mikołowie.