PN-4/2019 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw z utwardzeniem terenu na działce 367/35 w Mikołowie, przy ul. Nowy Świat i Wodna